초급반/Baza kurso

 Login  Join

:: Esperanto, kiu estis cxio por mi en mia vivo
LEE Jung-kee  (Homepage) 2011-01-23 16:21:45, Hit : 1,315, Rec. : 199

Esperanto, kiu estis cxio por mi en mia vivo

                                   LEE Jungkee
Renkontigxo kun Esperanto


En la marto, 1971, kiam mi jxus studentigxis de la univ. Youngnam, mi renkontis Esperanton fatale. Laux rekomendo de mia amiko HAN Doksop, kiu jam Esperantistigxis en sia supermezlernejo Daegon, mi aligxis al la universitata Esperanto-klubo.
Gxuste tiam la Esperanto-klubo ekgxermis en la universitato fare de kelkaj esperantistoj, el kiuj mi ankoraux memoras du antauxulojn nome, s-roj LEE Youngwoo kaj PARK Ui-kun.
S-ro LEE Yongwoo diris al mi, ke mi venu al la klascxambro por lerni Esperanton je la 12-a kaj duono tuj posto la tagmangxpreno. Mia lernado de Esperanto dauxris dum duona horo cxiutage, se mia memoro ne erarus.
Tiam prof. LEE Chongha pri juroscienco estas nia animsubtenanto de la klubo. Dank'al helpe de la prof. nia klubo povis okupi etan klubo-cxambron ene de la universitato.

Renkontigxo kun japanaj esperantistoj

Apenaux fininte bazan kurson de Esperanto, en la komenco de aprilo en 1971 cx. dudeko da japanaj esperantistoj vizitis la urbon Taegu por havi akademian renkontigxon inter japanaj kaj koreaj esperantistoj pere de Esperanto, kiu okazis en la halo de la banko Taegu.
Korea flanke, prof. LEE prelegis pri 'Laboro-jura sistemo de la dinastio Chosun' kaj la instruisto de la supermezlernejo Daegon s-ro KANG Bonggil parolis pri 'Esperanto-Movado en Koreio'. Vere la simpozio estis tre kortusxita por mi, kiu jxus komencis lerni Esperanton.
Tuj post la oficiala renkontigxo, kvankam mi estis tutkomencanta esperantisto, tamen mi sekvis la voston de la turisma karavano, kiu direktis al la antikva urbo Kyungju. Vere la renkontigxo donis fortan motivon tiel, ke mi mem farigxos centprocenta verda esperantisto. Post la disigxo de la renkontigxo, mi sendis posxtkarton kun zigzaga Esperanto al f-ino WADA Masako, kiu estis unu el la karavananoj kaj logxis en Kioto kiel matematika instruisto.
Kun surprizo, mi ricevis belan posxtkarton, kiun sxi sendis al mi, kio igis min endronigxi en Esperanto-mondon kun firma kredo je Esperanto.
Post 12 jaroj de nia unua korespondo, en la jaro 1983 okazis la 70-a Kongreso de Japanaj Esperantistoj en la urbo Kameoka, la cxefa sankta loko de japana religio Oomoto. En la bankedo, mi rerenkontigxis kun sxi cxe bankeda tablo tuthazarde najbare sidante.
Tiam cxe sxi sidis sxia filino 'Amiko' kaj sxia familia nomo estis sxangxigxinta al TAHIRA alsekve de la familia nomo de sia edzo.
Nun kiel estrarano pri eksterj aferoj de JEI kaj komitatano de UEA, s-ino TAHIRA movigxas aktive internaciskale por nia movado.
Surbaze de mia propra sperto, mi forte rekomendas al novicaj esperantistoj tiel, ke ili renkontu eksterlandajn esperantistojn, kio povus esti granda motivo por komencantoj.

Eklaboris kiel sekr. de KEA

Post trijara milito-servo, mi eklaboris en la kompanio Kukje kaj poste kiel oficisto laboris de la kompanio, kiun esperantisto-konstruisto s-ro CHONG Suntae fondis. En la jaro 1983 januare mi ekdejxoris kiel sekretario de KEA transpreninte la taskon de s-ro SHIN Jongtae tiama sekr. de KEA.
Tiam, d-ro CHANG Choong-sik estis elektita kiel nova prezidanto de Korea Esperanto-Asocio.
Mi dejxoris dufoje kiel sekr. de KEA ; la unua dejxortempo estis de la jan. 1983 gxis la jan. 1985 kaj la dua estis de la jan. 1987 gxis la okt. 1991, sume mi laboris kiel sekr. dum ses jaroj kaj dek monatoj. Vere mi pasigis mian oran junulan tempon kun Esperanto.

Starigis Esperanto-Kulturcentron.

Laborante cxe KEA, mi konkludis, ke la sukceso de nia movado venas de tio, ke kiel naski novajn esperantistojn.
Esperanto-movado ne progresos fare de la personoj, kiuj ne konas Esperanton, sed fare de la personoj, kiuj vere amas Esperanton. Pro tio, mi gxisoste rimarkis, ke la nasko de novaj esperantistoj estas plej grava.
Tial mi eksigxinte la postenon de sekr. de KEA, mi starigis 'Seula Esperanto-Kulturcentro(SEK)'-n en la 15-a de dec. 1991 en Sokong-dong, antaux urbo-domo Seulo kaj komencis kursi Esperanton por civitanoj.
Tiama mia provo estis senprudenta kaj freneza je la okuloj de koreaj esperantistoj. Fakte, mi komencis  donkihotan aventuron nur kun du rugxaj pugnoj preskaux senmone. Gxuste post unu jaro, la deponita sumo de la oficejo estis forprenita de la posedanto de la konstruajxo kaj SEK devis eskapi al Yoi-do dank'al helpo de s-ro CHOI Hak-sun kaj iom poste denove SEK devis translokigxi al Yangje-dong favorite de s-ro LEE Chongon. Sed mi ankorauxfoje devis forlasi la cxambreton, kiun s-ro LEE provizis afable. Mi ne povis trovi alian rimedon por teni kurso-spacon. El la infero, felicxe mi estis savita dank'al multaj samideanoj, kiuj amas Esperanton kaj la kulturcentron.
Dank'al ilia helpo, mi povis translokigxi al nuna loko, Myungdong. Tra mia vivo, neniam mi forgesos tiujn, kiuj senavare monoferis por dauxrigi la kurson de SEK.

Du eventoj en la jaro 2008

En la 13-a de feb. 2008, en la 5-a Azia Esperanto-Kongreso, kiu okazis en Barato,  mi estis elektita kiel prezidanto de Komisiono de Azia Esperanto-Movado (KAEM) de UEA.
La tasko estis granda kaj peza por mi pro tio, ke en Azio logxas 75 procentoj da logxantoj sur la terglobo. Cxiam mi firme kredas, ke la lingvo 'Esperanto' auxtentike kaj aktuale farigxos internacia lingvo tiam, kiam gxi plenfloros en Azio. Sub la slogano 'Ni verdigu Azion!, mi vizitis Laoson en la jaro 2009 por semi Esperanton, en kiu  la semo de Esperanto ankoraux ne estis dissemita. Mia estimata bedauxrita d-ro LEE Chong-yeong cxiam akcentis, ke koreaj esperantistoj devas havi atenton pri Esperanto-movado mondskale. Se mi povus sekvi lian apelacion ecx ete, mi estus gxoja.
En la 30-a de auxg. 2008, okaze de la 200-a kurso de SEK, kun titolo 'Memore al la 200-a kurso de SEK' okazis memorfesto en la junulara gastejo, kiu sidas en la monto Namsan, Seulo. Al la festo amasigxis cx. 200 samideanoj por gratuli la 200-an kurson de SEK, kiu senpauxze dauxrigis Esperanto-kurson tra 17 jaroj. Mi senlace semados Esperanton gxis la 500-a kurso kaj mi sercxos iamajn kursanojn, kiuj trapasis SEK-n kaj revenigos ilin al Esperantujo. Nun mi planas havi feston 'Memore al la 250-a kurso de SEK' en la 3-a de nov. 2012 en la junulara gastejo en Namsan, Seulo.

Dankesprimo al antauxuloj de
korea Esperanto-MovadoGxis nun per Esperanto, mi 72 foje partoprenis en la internaciaj Esperanto-renkontigxoj. Tra tiom da eventoj, mi rimarkis, ke la preparantoj de la eventoj estis tiel sinceraj kaj afablaj kaj ne nur la preparantoj sed ankaux la partoprenantoj gxuis la renkontigxon gaje kaj kontente. Trans la nacieco, la lingvo Esperanto havis misteran forton unuigi la homaron kaj faris unu mondfamilion. Elkore mi dankas kaj respektas d-ron Zamenhof, kiu kreis Esperanton en la jaro 1887 por disrompi lingvan muron de la homaro. Pro tio, cxiuj renkontigxoj estis karaj kaj memorindaj por mi. Tra mia Esperanto-vivo, mi lernis multon de esperantistoj kaj Esperanto ricxigis min ne materiale sed anime. Jen mi volas fini mian Esperanto-vivon, notante la nomojn forpasintaj, kiuj sindedicxis por Esperanto-movado en Koreio, kiujn mi renkontis kaj mi estis instruita de ili fizike kaj vocxe ; s-ro Espero SHIN, s-ro Hajpin LEE, s-ro KIM Kyo-young, s-ro KIM Changjin, prof. YANG Hi-seok. s-ro CHOI Bongyeol, prof. LEE Chongha, prof. LEE Chong-yeong, s-ro KANG Bonggil, s-ro PARK Kang kaj s-ro CHONG Suntae. Vere instrui kaj lerni Esperanton estas inde kaj valore por mi, pro tio mi dauxrigos Esperanto-kurson cxu en universitatoj, cxu en SEK gxis tiam, kiam mia vocxo sonas. Koran dankon. ♧  : Rec.   : List

931   자멘호프 전기-10    LEE Jungkee 2011/02/08 136 1423
930   자멘호프 전기-9    LEE Jungkee 2011/02/07 143 1434
929   자멘호프 전기-8    LEE Jungkee 2011/02/06 151 1373
928   자멘호프 전기-7    LEE Jungkee 2011/02/05 194 1413
927   자멘호프 전기-6    LEE Jungkee 2011/02/03 139 1355
926   자멘호프 전기-5    LEE Jungkee 2011/02/03 156 1317
925   자멘호프 전기-4    LEE Jungkee 2011/02/02 144 1342
924   자멘호프 전기-3    LEE Jungkee 2011/02/01 144 1368
923   자멘호프 전기-2    LEE Jungkee 2011/01/31 144 1378
922   자멘호프 전기-1    LEE Jungkee 2011/01/30 144 1551
921     이 책에 대하여    LEE Jungkee 2012/10/25 88 578
920   '좋은 생각' 을 읽다가,    LEE Jung-kee 2011/01/29 141 1163
919    Esperanto kaj mi (에스페란토와 나)    LEE Jung-kee 2011/01/23 157 1509
  Esperanto, kiu estis cxio por mi en mia vivo    LEE Jung-kee 2011/01/23 199 1315
917   Robert Frost 의 시 감상    LEE Jung-kee 2010/12/25 145 1347
916    Eĉ birdoj pepis esperante en la Zamenhofa ta...    LEE Jung-kee 2010/12/17 152 1440
915   Du leteroj de L. L. Zamenhof    LEE Jung-kee 2010/12/11 149 1260
914   [시 감상]Se mi estus rozo / 내가 만약 장미라면    LEE Jung-kee 2010/12/10 156 1317
913   Mazara del Vallo volas iĝi ĉefurbo de Es...    LEE Jung-kee 2010/12/09 151 1304
912   자멘호프박사 사진들    LEE Jung-kee 2010/12/07 142 1247
911   Letero al Kofman    LEE Jung-kee 2010/12/05 158 1220
910   Nova malnova letero de Ludoviko Zamenhof    LEE Jung-kee 2010/12/05 150 1249
909   Unu letero de Zamenhof    LEE Jung-kee 2010/12/05 171 1239
908   Al Sro de Beaufront    LEE Jung-kee 2010/12/05 153 1218
907   Enigmoj de Ludoviko Zamenhof    LEE Jung-kee 2010/12/05 158 1287
906   Du leteroj de L. L. Zamenhof    LEE Jung-kee 2010/12/05 160 1205
905   [단국대학교(죽전) 목3.4 도예과 32100391 조희선] Mi volas....    조희선 2010/11/27 147 1712
904   [원광대학교 수7,8] 한의예과 20092690 노지현    노지현 2010/11/26 185 1490
903   [단국대학교 천안 화 3,4] 법학과 52090490 윤보라    윤보라 2010/11/26 153 1453
902     [re] [단국대학교 천안 화 3,4] 법학과 52090490 윤보라    CHO Myoung-ja 2010/11/27 153 1450

    : List [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10]..[40]   [다음 10개]
Name  Subject  Content  

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by Webdimall

Warning: Unknown(): Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively. in Unknown on line 0