초급반/Baza kurso

 Login  Join

:: Julian Modest 의 에스페란토 원작 소설 감상하기- Dani
LEE Jung-kee  (Homepage) 2007-05-09 17:48:19, Hit : 4,264, Rec. : 495

최근 나는 불가리아 에스페란토 원작 소설가 Julian Modest 의 작품 세계에 푹 빠져있답니다.
어느 평론가의 표현을 빌리면 이분의 문체가 자멘호프의 문체와 닮았다고 하는군요.
앞으로 틈틈히 이분의 작품을 번역하여 올릴 생각입니다.

이 분의 작품에 관심있는 분은 www.esperanto.name(문화원 인터넷 서점) 의 검색창 밑에 있는 '상세 검색'에서 'Julian Modest' 를 입력하면 이 분의 작품들 을 볼수 있습니다.

아래 작품은 Julian Modest가 쓴 'Dani'라는 제목의 소설입니다.  
원문과 함께 읽어 보시기 바랍니다.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                       'Dani'


Dani rigardis la blankajn rokojn ĉe la vilaĝo kaj streĉis orelojn.
데니는 마을에 있는 흰 바위들을 바라보고서 두 귀를 쫑끗했다.
La rokoj similis al roditaj skeletoj de grandegaj sovaĝaj bestoj.
그 바위들은 거대한 맹수들의 갉아먹은 해골 같았다.
De fore iu kvazaŭ flustris lian nomon: “Dani-i, Dani-i”.
멀리서 누군가가 마치 "데니~이, 데니~이"하고 그의 이름을 속삭이는듯 했다.
Dani sciis, ke estas lia patro.
데니는 그의 아버지의 속삭임 임을 알았다.
Li flustris kaj ĉi flustron Dani aŭdis ĉiam: ĉe la rando de la vilaĝo,hejme, kiam sidanta ĉe la fenestro li legis libron kaj nokte, en la sonĝo, kiam li dormis.
그는 속삭였고, 이 속삭임을 데니는 늘 들었다: 그 마을 변두리에서도, 집에서 창가에 앉아 책을 읽고 읽을 때도, 밤에 그가 잠 잘 때도, 꿈속에서도 들었다.
Dani sciis, ke tiu ĉi voko sekvos lin dum lia tuta vivo kaj ĉiam li aŭdos ĝin: “Dani-i, Dani-i”.
데니는 이 부름이 그의 일생동안 그를 쫓아올 것이고 늘 그는 "데니~이, 데니~이" 라고 부르는 그 소리를 들을 것임을 알고 있었다.
Kaj Dani jam ne povis vivi sen tiu ĉi flustro.
그리고 데니는 이미 이 속삭임 없이는 살수 없었다.
Se nur unu tagon li ne estis aŭdinta ĝin, li sentis sin trista kaj malhumora.
단 하루라도 그것을 듣지 않으면 그는 스스로 우울하거나 좋은 기분이 아니었다.
Laŭ esprimo de liaj okuloj, la patrino de Dani tuj komprenis, kiam Dani aŭdas la foran flusron.
데니가 먼 속삭임 소리를 듣고 있을때, 그의 두 눈의 표정에 따라, 데니의 어머니는 바로 이해하였다.
Nenion ŝi diris, sed kiam la ĉagreno tro obsedis la patrinon, ŝi ne eltenis kaj ĝemsopiris:
그녀는 아무말도 하지 않았지만, 그 고민이 어머니를 너무 괴롭힐 때는 그녀는 참을 수 없어 신음의 한숨을 내쉬었다.
- Dani, Dani, ĉu vi denove aŭdas la voĉon de paĉjo. Trankviliĝu, kara filo, li neniam plu revenos.
-데니, 데니, 넌 또 아빠의 목소리를 듣니. 진정해, 사랑하는 아들아. 아빠는 결코 더 이상 돌아오지 않을 거야.
Dani silente ŝin rigardis kaj klinis sian knaban kapon.
데니는 조용히 그녀를 바라보며 자신의 어린 머리를 기대었다.
Jes, li ne povis konvinki panjon, ke iun tagon paĉjo revenos, malfermos li la kortan pordon kaj eniros lante en la korton, kiel antaŭ jaroj, vestita en nigra pantalono kaj blanka ĉemizo kun somera jako sub la brako.
그래. 그는 어느 날 아빠가 돌아 올 것이며, 그가 마당 문을 열어드리고 아빠가 팔 아래 여름 웃옷을 끼고 검은 바지와 흰 셔츠를 입고 몇 년 전처럼 느릿 느릿 마당 안으로 들어올 것이라는 사실을 엄마에게 납득 시킬 수 없었다.
Tiel Dani memoris sian paĉjon, kun blanka ĉemizo kiel velo de boato, kun densa nigra fruntbuklo, kiu falis sur liajn kunligitajn brovojn.
데니는 보트의 돛 같은 흰 셔츠를 입고, 진한 검은 이마 고수머리를 아빠의 연결된 두 눈썹위에 늘어 뜨린 자신의 아빠를 그렇게 기억했다.
Dani ne sciis ĉu la patro ofte estis vestita en blanka ĉemizo, sed hejme estis foto de la nuptofesto de liaj gepatroj kaj sur ĝi la patro surhavis blankan ĉemizon.
데니는 아빠가 흰 셔츠를 입었는지 몰랐으나, 집에 있는 그의 부모님의 약혼 사진에는 아빠가 흰 셔츠를 입고 계셨다.
La jaroj pasis, la trajtoj de la patra vizaĝo paliĝis, sed lia voĉo daŭre flustris: “Dani-i, Dini-i”.
몇 년이 흘러, 사진속의 아빠 얼굴의 모습은 희미해졌지만, 그의 목소리는 계속해서 속삭였다:"데니~이, 데니~이"
Foje Dani menciis al siaj amikoj, ke li aŭdas la voĉon de sia patro, sed la infanoj komencis priridi kaj primoki lin.
한번은 데니가 자기 친구들에게 그가 자기 아빠의 목소리를 들었다고 말했으나, 그 아이들은 비웃거나 놀리기 시작했다.
De tiam Dani eksilentis kaj al neniu plu li menciis tion.
그때부터 데니는 침묵하기 시작했고 그 누구에게도 더 이상 그 이야기를 하지 않았다.
Li evitis la infanojn.
그는 아이들을 피했다.
Pli ofte li estis sola kaj dum longa tempo li staris en la piedoj de la blanka monteto, ĉe la enirejo de la forlasita minejo.
점점 더 그는 외톨이가 되었고 오랫동안 외딴 광산의 입구에 있는 흰 언덕의 발치에 서 있었다.
Li sidis sur unu el la ŝtonoj, klinis kapon kaj aŭskultis.
그는 그 바위중의 하나에 올라서서 머리를 기우려 들었다.
La flustro iĝis pli kaj pli klara: “Dani-i, Dani-i”.
그 속삭임은 점 점 더 또렷해졌다:"데니~이, 데니~이"
Kvazaŭ ĉimomente la patro eliros el la minejo, proksimiĝos al li, ĉirkaŭbrakos kaj levos lin alten en la ĉielon, kiel plumon.
이번에는 마치 아빠가 광산에서 나와서는 그에게 다가와 팔로 감싸서 깃털처럼 그를 하늘로 들어올리는 듯 했다.
Dani sidis senmova ĝis la vesperiĝo.
데니는 저녁이 될 때 까지 움직이지 않고 앉아 있었다.
La vento fajfis de la arbaro kaj iĝis pli friske.
바람은 숲속으로 부터 휘파람 소리를 내었고 더 쌀쌀해 졌다.
Li ekiris en la krepusko kaj malrapide paŝis al la vilaĝo.
그는 황혼이 질 때 쯤 그곳에서 떠나 마을로 천천히 발걸음을 옮겼다.
Li iris kaj streĉis la orelojn, ĉu malantaŭ sia dorso li ne aŭdas rapiĝantajn paŝojn de juna viro, kiu provas atingi lin, sed Dani estis tute sola sub la grandega stela kupolo.
그는 그의 등 뒤에서 그를 뒤따르려는 젊은 남자의 빨라진 발걸음 소리를 듣지 못할까 귀를 쫑긋한 채 걸어갔지만 데니는 그 거대한 별 천정 아래 홀로였다.
Dani kredis, ke se ne hodiaŭ, morgaŭ nepre li ĝisatendos la eliron de la patro el la minejo.
데니는 오늘은 아니지만, 내일은 꼭 광산 속으로부터 아빠가 나오실 때 까지 기다릴 것이라고 믿었다.
Ja, la patro ne povis perei.
정말, 아빠는 돌아 가실 수가 없었다.
Ne eblas, ke li pereis, ja tutan semajnon oni serĉis kaj ne trovis lin.
그가 죽는다는 것은 불가능했다. 일주일동안 사람들은 그를 찾았으나 발견하지 못했다.
Certe li vivas, vivas.
틀림없이, 그분은 살아 계셔, 살아 계셔.
La patro de Dani estis ĉefinĝeniero kaj li bone konis ĉiujn galeriojn de la minejo kiel la ĉambrojn en ilia familia loĝejo.
데니의 아빠는 광산의 책임 기술자로써 그가 살고 있는 집의 방들을 잘 알 듯이 광산의 모든 갱도를 잘 알고 있었다.
La tago, kiam la patro eniris en la minejon, estis printempa kaj suna.
아빠가 광산으로 들어가신 날은 봄날이었고 화창하였다.
La arbaro verdiĝis.
숲은 푸르렀다.
Je la fino de la labortago la ministoj eliris kaj rimarkis, ke la ĉefinĝeniero mankas.
작업이 끝나 광부들이 밖으로 나와서야 책임 기술자가 없는 것을 알게 되었다.
Kelkaj tuj revenis serĉi lin, sed de la ĉefinĝeniero ne estis eĉ spuro.
몇몇은 즉시 그를 찾으러 돌아갔으나 책임 기술자의 흔적 조차 없었다.
Ne eblas, ke li pereis, diris ili kaj provis trankviligi la patrinon de Dani, kiu dronis en larmoj.
그가 죽는다는 것은 있을 수 없다고 그들은 말했고, 눈물을 흘리고 있는 데니의 어머니를 진정시키려 했다.
- Inĝeniero Slavov ne povas perei – ripetis la maljuna ministo, oĉjo Petko.
-슬라보브 기술자는 죽을수 없어요- 늙은 광부 페트코 아저씨가 반복해서 말했다.
– Slavov pli bone ol ni konas la minejon. Mil fojoj li vagis tra la glalerioj.
-슬라보브는 우리보다 광산을 더 잘 알아요. 수 천번 그는 갱도 속에서 돌아다녔죠.
La sekvan tagon ege frue, antaŭ la sunleviĝo la ministoj denove eniris en la minejon por serĉi la inĝenieron, sed vane.
이튿날 일찍 해가 뜨기 전에 광부들은 또다시 그 기술자를 찾으려 광산 안으로 들어갔지만 허사였다.
Kelkajn tagojn ili vagis de galerio al galerio kaj trarigardis atente ĉiujn angulojn.
며칠을 그들은 이 갱도, 저 갱도를 헤집고 다니면서 모든 구석 구석을 주의 깊게 찾아보았다.
Kio okazis?
무슨일이 일어 났을까?
Ĝis nun neniu tiel senspure malaperis en la minejo.
지금까지 그 누구도 그렇게 흔적 없이 광산에서 사라진 사람은 없었다.
De tempo al tempo falis grundtavoloj, rompiĝis lignaj subteniloj, akvo inundis la galeriojn, preskaŭ ĉiun jaron la minejo prenis viktimojn, sed la ministoj ĉiam sukcesis elporti la korpojn de siaj pereinta amikoj kaj enterigi ilin laŭ la kutimoj.
수시로 지층이 무너지고, 광목이 부러지고, 물이 갱도를 덮치기도 했고 거의 매년 광산에서 희생자가 나오긴 했지만 광부들이 늘 희생된 동료의 시신을 꺼내는데 성공하여 관습에 따라 땅에 묻었다.
Kaj nur la inĝenieron ili ne trovis. Lia edzino turmentiĝis.
그런데 오직 그 기술자만 발견하지 못했고 그의 부인은 고통을 당하고 있었다.
Ŝi ne sciis ĉu ŝi estas vidvino aŭ ne, kaj ne estis tombo de ŝia edzo, kie eĉ unu floron ŝi povu meti.
그녀는 그녀가 과부가 되었는지 아닌지도 몰랐고, 꽃 한송이 바칠수 있는 그녀의 남편의 무덤도 없었다.
La jaroj pasis kiel eroj de rozario.
염주 알 같은 세월이 흘렀다.
La knaba figuro de Dani daŭre vidiĝis tie, ĉe la rokoj, ĉe malnova enirejo de la minejo.
데니의 소년 같은 모습이 계속해서 오래된 광산의 입구에 있는 바위들에서 발견되었다.
Iun aŭtunon Dani eniris la malnovan vilaĝan aŭtobuson kaj ekveturis al la urbo.
어느 가을날 데니는 옛 마을 버스를 타고 시내로 출발했다.
Li estis fininta la lernejon en la vilaĝo kaj nun li iris en la urbon lerni en teknika lernejo por ministoj.
그는 그 마을에서 학교를 마치고 지금은 시내에 있는 광부 양성을 위한 기술 학교에 입학했다.
De la urbo li ekveturis pli malproksimen, al la ĉefurbo kaj de tie li revenis inĝeniero.
그 도시에서 그는 더 먼 곳에 있는 수도로 가서 그곳에서 기술자가 되어 돌아왔다.
En kvieta antaŭvespero, komence de la somero, la malnova vilaĝa aŭtobuso haltis sur la vilaĝplaco kaj de la aŭtobuso descendis juna viro, vestita en blanka ĉemizo kaj nigra pantalono.
고요한 초여름의 저녁 전에, 오래된 마을 버스가 마을 광장에 멈춰 섰고, 그 버스에서 흰 셔츠와 검은 바지를 입은 젊은 남자가 내렸다.
Lia densa fruntbuklo falis sur liajn kunligitajn brovojn.
그의 짙은 고수머리는 그의 연결된 두 눈썹위에 드리워져 있었다.
La maljunuloj, kiuj sidis sur benko, ĉe la vilaĝa drinkejo, eksilentis kaj mire alrigardis unu la alian.
마을 술집의 의자에 앉아있던 노인들이 갑자기 숨을 죽이고, 서로를 놀라운 듯이 쳐다 보았다.
- Vidu, vidu – komencis flustri ili. – Slavov, la inĝeniero, eliris el la minejo…
-봐,봐- 그들은 귀엣말을 하기 시작했다. -슬라보브, 그 기술자가 광산에서 나왔어...
Ĉiuj rigardis lin stupore, sed pli juna viro, kvazaŭ vekis ilin.
모두들 그를 아연스레 바라보았다. 그러나 더 젊은 남자가 마치 그들을 일깨우는 듯 말했다.
-Tio estas lia filo, Dani. Li ankaŭ iĝis inĝeniero.
- 저 사람은 그사람 아들 이예요. 그도 기술자가 되었어요.
Dani salutis la vilaĝanojn kaj antaŭ ekiri al sia domo, li iris al la minejo.
데니는 마을 사람들에게 인사를 하고 자기 집에 가기 전에 광산으로 향했다.
Sidiĝis li sur la ŝtono, sur kiu sidis kiel infano kaj denove li streĉis orelojn.
그는 돌 위에 어린이처럼 앉아서 또다시 귀를 쫑긋했다.
Li provis aŭdi la foran flustron “Dani-i, Dani-i”, sed vane.
그는 멀리서 들려오는 "데니~이, 데니~이" 하는 속삭임을 들으려고 했지만 헛된 일이었다.
Ĉio ĉirkaŭ li dronis en profunda tomba silento, eĉ vento ne blovis de la arbaro.
그를 둘러싼 모든 것은 깊은 무덤 같은 침묵에 빠졌고, 바람 조차도 숲으로부터 불어오지 않았다.

Julian Modest
Sofio, la 23-an de aprilo 2004.


  : Rec.   : List

  Julian Modest 의 에스페란토 원작 소설 감상하기- Dani    LEE Jung-kee 2007/05/09 495 4264
300   Sciigo pri varbo de fonduso de Zamenhof-statuo    hirundo 2007/05/06 581 8254
299     [re] Sciigo pri varbo de fonduso de Zamenhof-statuo    LEE Jung-kee 2007/05/06 590 8998
298   프랑스 대통령 후보 Ségolène Royal promesis es...    LEE Jung-kee 2007/05/06 669 12203
297   제 5차 아시아 에스페란토 대회(인도) 안내입니다.    LEE Jung-kee 2007/04/24 346 3459
296   185기 초급 수강생 모집(2007년 5월)/184-a Kurso cxe SEK    LEE Jung-kee 2007/04/23 535 3591
295   Kiel priversi tankaon en Esperanto?    LEE Jung-kee 2007/04/23 661 10241
294   La sekva prezidanto volas reinventi UEA-n [El Libe...    LEE Jung-kee 2007/04/23 629 15240
293   문화원 중급 5월 강의 안내    LEE Jung-kee 2007/04/14 329 2592
292   한국 원불교 청년회, 일본 오오모토교 교류 합의  [2]  LEE Jung-kee 2007/04/10 357 3085
291   일본 오오모토교와 교류차 출국합니다.  [3]  LEE Jung-kee 2007/03/30 340 2817
290   Raportaĵo pri la 17-a Internacia Kurskunveno    LEE Jung-kee 2007/03/30 659 9547
289   새로 들어온 책과 CD를 소개합니다.    LEE Jung-kee 2007/03/26 421 3243
288   서울대 저널 보도기사입니다. (2007 년 3 월 제 83 호) www.snujn.com/art...    LEE Jung-kee 2007/03/22 515 4864
287   에스페란토 팬그램[pangram]을 아시나요?    LEE Jung-kee 2007/03/18 463 3647
286   홍콩 에스페란티스토 방한    LEE Jung-kee 2007/03/14 339 2130
285    184기 초급 수강생 모집(2007년4월)/184-a Kurso cxe SEK    LEE Jung-kee 2007/03/11 548 3498
284   2007년도 국제 에스페란토 禪 연수회 일정입니다.Internacia Meditado    LEE Jung-kee 2007/03/08 569 5702
283   남강 국제 행사 일본측 참가자 명단(간사이 지역)    LEE Jung-kee 2007/03/06 415 3157
282   문화원 3월 중급 강습 안내  [1]  LEE Jung-kee 2007/02/28 389 2379
281   한일 종교 교류 협의차 4월 6일 일본 방문 예정    LEE Jung-kee 2007/02/26 366 2686
280    제 17차 국제 에스페란토 연수회 개최 안내/La 17-a Internacia Renkonti...  [5]  LEE Jung-kee 2007/02/25 666 6236
279   중국 에스페란토 실업인 대회 안내/ Cxinaj komercistoj  [17]  LEE Jung-kee 2007/02/22 418 5783
278   일본 에스페란티스토 14명 방한 예정  [13]  LEE Jung-kee 2007/02/22 324 2248
277   호주 에스페란티스토 입국 예정  [1]  LEE Jung-kee 2007/02/22 366 2562
276   92차 세계 에스페란토 대회 개요 (Programo de la 92-a UK)  [18]  LEE Jung-kee 2007/02/15 519 4175
275   Esperanto en ROTARY INTERNATIONAL  [1]  LEE Jung-kee 2007/02/12 640 11194
274   UEA revas pri Nobel-premio, norvegoj kontraŭa...  [7]  LEE Jung-kee 2007/02/07 636 10312
273   이중기의 새 이메일 주소! Nova retadreso de LEE Jung-kee  [24]  LEE Jung-kee 2007/02/04 593 6112
272   [퍼온글]Takeuti Yosikazu testamentis al la Esperanto-...  [6]  LEE Jung-kee 2007/02/02 676 11765

    : List   [이전 10개] [1]..[21][22][23][24][25][26][27][28][29] 30 ..[40]   [다음 10개]
Name  Subject  Content  

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by Webdimall

Warning: Unknown(): Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively. in Unknown on line 0