'자료집/ Materialoj

 Login  Join

:: La 11-a Internacia Himalaja Renkontiĝo
LEE Jungkee  (Homepage) 2014-06-02 18:07:41, Hit : 374, Rec. : 47


Konigi la mondon al Nepalo, kaj Nepalon al la mondo per Esperanto

Nepala Esperanto-Asocio ĝojas anonci la 11-an Internacian Himalajan Renkontiĝon 2015 por konigi sian landon al alilandaj esperantistoj. Apenaŭ ekzistas iu lando en la mondo kiu povus rangi samnivele kun Nepalo rilate al natura, etna kaj kultura diverseco. Partoprenante la Renkontiĝon, vi havos ŝancon formi vian propran bildon de la lando kaj samtempe konatiĝi kun lokaj kaj alilokaj esperantistoj kiuj partoprenos la samajn programerojn. Ni bonvenigas ankaŭ homojn kiuj volas komenci lerni Esperanton dum la Renkontiĝo.

La programo estas planita por ke ĝi taŭgu al ĉiuj aĝgrupoj. Dum via restado, vi loĝos en bonkvalita hotelo en Katmanduo kaj en komfortaj gastejoj aŭ tendoj dum la piedvojaĝo. Ĉiuj manĝokostoj kaj aliaj similaj kostoj estas inkluzivitaj en la aliĝokosto, sed ne asekuro. La kotizo estas kalkulita nur por kovri kostojn, ne por gajni monon. Similaj turismaj servoj kutime kostas pli multe. Multaj niaj servoj estas faritaj de nepalaj esperantistoj.

Vi pasigos la unuajn kaj lastajn tagojn de la Renkontiĝo en la valo de Katmanduo, kie situas la ĉefurbo de Nepalo. Ĝian riĉan kulturan pasintecon atestas la tieaj historiaj distriktoj kaj monumentoj, notinde tiuj de la plej grandaj urboj, Katmanduo, Bhaktapuro kaj Patano. Tie vi povos vidi kiel hinduoj kaj budhanoj restas fidelaj al siaj jarcentaj tradicioj malgraŭ multflanka moderniĝo de la valo. Ĉi-foje vi povos ekkoni la kulturon kaj vivmanieron de homoj en la okcidenta parto de Nepalo. La ĉefa parto de la Renkontiĝo estos busvojaĝo al kaj piedvojaĝo en la regiono je preskaŭ 300 kilometroj nordokcidente de la valo de Katmanduo. Dum la marŝado vi trapasos multajn lokojn plenajn de vidindaĵoj, inkluzive Pokhara, Uleri, Ghodepani, Tadapani, Ghandruk kaj ree Pokhara. Ĉe la horizonto estos mondfamaj montirceloj de Nepalo, kreantaj majestajn vidojn de Himalajo.

La piedvojo inter Ghandruk kaj Ghodepani estas plejparte tra neloĝata rododendro-arbaro. La tereno tie estas kovrita de arbaro kaj punktita de diversaj sovaĝaj floroj, inter kiuj estas malsamaj specioj de rododendro, la nacia floro de Nepalo. Vi ankaŭ ĝuos vidojn de nigraj simioj, cervoj, moskuloj ktp kaj diversaj specioj (pli ol 250) de montaraj birdoj. Ekde la komenco vi povos observi la vivon kaj kulturon de etnaj popoloj: la Gurungoj kaj Magaroj. Tiuj ĉi etnoj, oni opinias, devenis de Mongolio kaj Tibeto, kaj ili estas konataj kiel senafektaj kaj honestaj. Plejparte ili estas tradicie terkultivistoj kaj bredistoj. Ili havas distingajn lingvojn, domstilon, vestojn, ornamojn kaj kutimojn, kaj estas aparte famaj pro siaj ravaj dancoj kaj muziko. La plimulto da ili vivas sur altaj deklivoj sude aŭ okcidente de riveroj. La vivo de tiuj montpopoloj estas modesta, ĉar laboro sur la deklivoj estas penega. Plejparte ili sekvas la budhisman religion.

Pun Hill estas unu el la popularaj piedvagadaj cellokoj de la masivo de Annapurna. Ĝi estas facile atingebla, sed piedvagantoj devas marŝi plejparte aŭ supren aŭ malsupren. La programo sekvos la ĉefan vojon. Vi trairos pitoreskajn kampojn de rizo, abundajn arbarojn de rododendro kaj belajn vilaĝojn plejparte loĝatajn de Gurungoj kaj Magaroj. Pintoj de Annapurna, ekzemple Annapurna Sudo (7.219 m), Annapurna II (7.937 m), Annapurna III ( 7.555 m), Annapurna IV (7.525 m) kaj la Fiŝovosto (Machhapuchhare) (6.997 m) iĝos videblaj ekde la tago de la marŝado de Ghorepani ĝis Pun Hill.Tiuj majestaj montoj aperas malsamaj ĉiutage. De Ghorepani kaj Pun Hill, vi povos ĝui vidojn de du montaroj samtempe: Annapurna kaj Dhaŭlagiri. Unuhora vagado de Ghorepani al Pun Hill frue matene premios vin per impona sunleviĝo sur pli ol 10 pintoj de Annapurna kaj Dhaŭlagiri. Kiam la suno tuŝos la neĝajn pintojn de la du gigantojn Dhaŭlagiri (8.167 m) kaj Annapurna (8.091 m), kaj amaso da aliaj pintoj, malrapide komencos aperi, kiel per magio, antaŭ viaj okuloj nekredebla vidindaĵaro.Aliĝilo

Aliĝilo por la 11-a Internacia Himalaja Renkontiĝo (de la 26a februaro ĝis la 8a de marto 2015)

Familia nomo: S-ro/S-ino……………………………………………………

Persona nomo:………………………………………………………………

Adreso:………………………………………………………………………

Telefono (kun kodo):………………………………………………………

Profesio/fako:…………………………………………………………………

Mi deziras unulitan ⃞ / dulitan ⃞ ĉambron en Katmanduo.

Jen mi aliĝas laŭ la kondiĉoj presitaj sube sur tiu ĉi flanko. Mi sendas tion ĉi aliĝilon kaj samtempe pagas la kotizon al la IHR komitato.

Bankkonto:

Nepala Esperanto Asocio
Current Account No. 01900061100018
Swift kodo: HIMANPKA
Himalayan Bank Limited
Tridevi Margh, Kathmandu.
Ĉe UEA
Nepala Esperanto Asocio
Neea-j


Subskribo:………..………………………………

Dato:……………….

Kotizo

La kotizo estas 800 eŭroj por unu persono.

La kotizo validas por dulita ĉambro. Se vi deziras unulitan ĉambron (por la tagoj en Katmanduo), bv. aldoni 250 eŭrojn al la menciita sumo. La kotizo inkluzivas manĝojn kaj loĝadon dum la tuta programperiodo. La programeroj ŝangeblas pro neatenditaj kialoj. Bv. sendi la aliĝilon al Nepala Esperanto-Asocio kaj samtempe pagi la kotizon. La kotizo estas ne repagebla pro valutaj kaŭzoj, sed la renkontiĝa komitato konsideros eblajn solvojn en esceptaj kazoj.

Nepala Esperanto-Asocio, G.P.O Box: 10518, Kathmandu, Nepal. Telefono: 00977-9841273761. Retadreso: nespa.1990@gmail.com

Laŭtaga programo

26a de februaro: Alveno kaj enhoteliĝo

27a de februaro: Matena vizito al Paŝupati Nath kaj Svajambhu Nath

28a de marto: Veturo al Pokhara kaj tranoktado en Birethati.

1a de marto: Piedvojaĝo al Ghandruk.

2a de marto: Piedvojaĝo al Tadapani

3a de marto: Piedvojaĝo al Ghorepani (2.860 m).

4 a de marto: Frumatena marŝado al Pun Hill (3.290 m) por sunleviĝo sur Annapurna kaj Dhaŭlagiri. Post la matenmanĝo, piedvojaĝo al Tikhedunga.

5a de marto: Piedvojaĝo al Nayapul. Reveturo al Pokhara

6a de marto: Ripozo kaj adiaŭa vespero en Pokhara

7-a marto: Reveno al Katmanduo per buso

8-a de marto: Ripoztago kaj Internacia Vespero

9-a de marto: Forflugo  : Rec.   : List

779   La lingvo por ni. (kanto)    LEE Jungkee 2014/11/24 89 354
778   Vizito al UNESKO    LEE Jungkee 2014/11/23 33 311
777   Afrika Komisiono    LEE Jungkee 2014/11/21 88 332
776   Pri la urĝeco helpi al la unua Afrika AMO-programo    LEE Jungkee 2014/11/20 32 306
775   유익한 에스페란토 관련 누리집 모음    LEE Jungkee 2014/11/17 33 334
774   Morto en melburna tramo    LEE Jungkee 2014/11/12 30 317
773    Esperanto povus eviti Alzheimer (sperto de Bialystok)    LEE Jungkee 2014/10/20 100 389
772   8-a Mezorienta Esperanto-Kunveno    LEE Jungkee 2014/10/20 40 329
771   무료 에스페란토 책 내려받기    LEE Jungkee 2014/10/16 107 451
770   Montevideo 60    LEE Jungkee 2014/10/11 46 328
769   Raporto pri la E-instruvojaĝo al Kamboĝo kaj Vjetnamio aŭguste 20...    LEE Jungkee 2014/10/09 41 345
768   .Kial esperantistoj fidas al nekonatoj? - Zlatko Tišljar .    LEE Jungkee 2014/10/04 107 367
767   La zagreba metodo - Zlatko Tišljar - Esperanto    LEE Jungkee 2014/10/04 108 396
766   S-roj Martin Schaffer kaj Clay Magalhaes vizitos Koreion oktobre.    LEE Jungkee 2014/09/25 108 404
765   Esperanto-movado en Kamboĝo    LEE Jungkee 2014/09/24 39 317
764   세계 협회 가입 원서    LEE Jungkee 2014/09/14 103 424
763   letero pri la Jaro Montevideo 60 sendota al la Landaj kaj Fakaj Asocioj    LEE Jungkee 2014/09/13 49 390
762   에스페란토 홍보 유튜브    LEE Jungkee 2014/09/12 110 409
761   Tago de Komunumo por fermo (Raportaĵo de LEE Jungkee en ferma ceremonio de ...    LEE Jungkee 2014/08/26 49 340
760   제33차 Komuna Seminario en Vjetnamio/ 한/중/일/베트남 청년 세미나리오    LEE Jungkee 2014/08/26 107 425
759   에스페란토 단편 영화제 / Teo kaj Amo    LEE Jungkee 2014/08/14 49 389
758   8-a Mezorienta Esperanto-Kunveno    LEE Jungkee 2014/08/14 114 407
757   Faka kunsido de 'Esperanto-Centroj' en la Bonaera UK    LEE Jungkee 2014/08/10 47 349
756   Anastasio López Luna    LEE Jungkee 2014/07/24 58 390
755   Kurso en Sian, Chinio    LEE Jungkee 2014/07/01 64 385
754   Pri KAEM (verkita de s-ino TAHIRA)    LEE Jungkee 2014/06/09 131 486
753   Kunsido de VEJO antaŭ SOREN-2 en Vjetnamio    LEE Jungkee 2014/06/06 46 409
  La 11-a Internacia Himalaja Renkontiĝo    LEE Jungkee 2014/06/02 47 374
751   Raporto pri la 1-a Srilanka Kongreso de Esperanto!    LEE Jungkee 2014/05/27 48 364
750    Prez. de Indonezia Esperanto-Asocio vizitis Koreion.    LEE Jungkee 2014/05/24 50 376

    : List [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10]..[30]   [다음 10개]
Name  Subject  Content  

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by Webdimall

Warning: Unknown(): Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively. in Unknown on line 0