'자료집/ Materialoj

 Login  Join

:: Programo Ni semas -- klarigoj
LEE Jungkee  (Homepage) 2015-08-19 07:02:04, Hit : 202, Rec. : 23

Programo Ni semas -- klarigoj
Celo
La programo celas entiri agantojn kun bonaj projektetoj en la sferon de UEA. Ĝi ofertas kvar premiojn
jare, po €100 por la plej inda proponita etskala projekto. La programo sekve havas malcentrismajn
trajtojn, kaj invitas kunlaboron ankaŭ de homoj, kiuj kutimas agi ekster la kadroj de la Asocio.
Bazo kaj ligitaj dokumentoj
La programo estas starigata de la Estraro de UEA, surbaze de akceptita regularo trovebla en la retejo de
UEA (inter komitataj dokumentoj en la TEKO). Ĝi estas estrara regularo, kaj estis prezentita al la
Komitato informcele. Aparte ekzistas petilo por kandidatigi sin por ricevi subvencion, tio fariĝos rete aŭ
fizike plenskirebla.
Fonto
La fonto de la ideo estas simila projekto en TEJO: Fonduso Trampolino, kiu funkcias ekde marto 2014 kaj
prijuĝis proponojn ĉiumonate; tamen iom post iom malmultiĝis la proponoj. Por eviti tiun sorton, kaj
por malpliigi la administran laboron, UEA ofertos kvar premiojn jare. Antaŭ ol akcepti la regularon, la
Estraro diskutigis la proponon kun TEJO, kun la konsilianoj kaj la komisiono de UEA pri regularoj. La
rilataj dokumentoj pri la projekto de TEJO estas troveblaj en ĝia retejo.
Kriterioj
Ni aparte subtenos projektojn el pli malkutimaj landoj, kie tiu sumeto ja kovras pli multan agadon.
Emfazendas, ke ajnlandaj kaj ajnaĝaj instancoj aŭ homoj rajtas starigi petojn, do ankaŭ TEJO-anoj.
Buĝetpropono 2016
Sub la rubriko ‘Movada Evoluigo’la komitato aprobis la sumon de € 400; kaze de deziro disdoni pli ol kvar
subvenciojn, aŭ okaze de kovrendaj administraj kostoj, alia rimedoj estos trovendaj.
Insisto pri membreco
TEJO ne specife devigas tion kaj la akceptita regularo ne postulas tion ĉe UEA, sed ni ja demandos pri tio
kaj ĝi ludu rolon en la decidado.
Konsilia laborgrupo
La rekomenda organo por porijuĝi la petojn estas starigata laborgrupo, kiu konsistos el konsilianoj (inter
kiuj ja estas TEJO-anoj). Tiu laborgrupo rajtas peti konsilojn de konvenaj homoj por unuopaj kazoj.
Preferindus ke ĝi faru rekomendon pri nur unu projekto, sed ĝi rajtas proponi pli ol unu, kun aŭ sen
decid-rekomendo. La laborgrupo plie tenas arĥivon de la projektoj kaj ricevas kaj prijuĝas la ricevitajn
raportojn pri projekt-plenumo. La estraro faras la finan decidon. Ĉiufoje estos disdonitaj €100.
Nesukcesintoj ja povos reveni post tri monatoj, esperante je malpli da konkurenco. Kaze de
temposentivaj indaj projektoj, la komisiono rajtas proponi aljuĝon de du subvencioj – sed nur kvar
entute tra la jaro.
Anoncado
Oni decidas ene de difinita tempo, sed ne nepre anoncas tuj la rezulton. Ekzemple la decido de la 30a de
junio estus anoncebla kadre de UK.
Tempo-skemo por la lanĉo de la programo
Julio 2015: Anonci la programon ĝenerale. En Lillo aŭ tuj poste: nomumo de la laborgrupo.
Oktobro 2015: Lanĉo de la programo (SMG) kaj invito pretigi kaj proponi projektojn.
Decembro 2015: Decido pri la ricevitaj proponoj ekde la 31a de decembro
Januaro 2016: Elpago de la unua subvencio (se aljuĝita)


  : Rec.   : List

869   Formularo por peti financan subtenon de la programo Ni semas    LEE Jungkee 2015/08/19 90 265
868   1. Regularo de la programo “Ni semas”    LEE Jungkee 2015/08/19 29 213
  Programo Ni semas -- klarigoj    LEE Jungkee 2015/08/19 23 202
866   Kongreso de Tyûgoku kaj Sikoku 2015    LEE Jungkee 2015/08/19 92 234
865   Ĉu multaj riveretoj faros la riveregon? -Afriko    LEE Jungkee 2015/08/18 21 172
864   3-a Sudazia seminario de Esperanto-Aliĝilo    LEE Jungkee 2015/08/17 81 221
863   Alvoko por partoprenigo de afrikanoj al la 6-a AKE    LEE Jungkee 2015/08/16 24 191
862    3a Sud-Azia Seminario en Sxrilanko    LEE Jungkee 2015/08/16 100 269
861   Ĉu multaj riveretoj faros la riveregon?    LEE Jungkee 2015/08/13 23 179
860   Bele raportita de Stefan MacGill, vicprezidanto de UEA pri la ferma ceremonio de...    LEE Jungkee 2015/08/09 21 196
859   세계 에스페란토 협회 기관지 8월호 (Aŭgusta numero de UEA)    LEE Jungkee 2015/07/08 623 1001
858   Ostenda ILEI-mendilo    LEE Jungkee 2015/07/07 100 298
857   제 100차 세계 에스페란토 대회 한국어판 홍보 자료    LEE Jungkee 2015/07/05 83 291
856   제 279기 에스페란토 수강을 환영합니다.    LEE Jungkee 2015/06/30 90 283
855   1-a Oomoto-Kurso per Esperanto    LEE Jungkee 2015/06/29 93 287
854   Nubo 의 에스페란토 블로그    LEE Jungkee 2015/06/24 89 296
853   En Esperanto. Artikolo de S-ro Zeon.    LEE Jungkee 2015/06/21 28 226
852   전경덕 역사 연구가의 글 ㅡ한무협 문선집에서    LEE Jungkee 2015/06/21 86 585
851   Trilanda Kongreso de Esperanto kaj Somerkursaro'    LEE Jungkee 2015/06/12 111 293
850   호주 언어 축제 참가를 추천합니다.    LEE Jungkee 2015/06/12 94 287
849    Paroliga Kurso en OraPonto    LEE Jungkee 2015/05/30 98 290
848   한국 청년을 위한 참가 추천 중국, 일본모임    LEE Jungkee 2015/05/30 105 328
847   Kio okazos en Azio en la jaroj 2015 - 2017 ?    LEE Jungkee 2015/05/30 95 325
846   중국 청두 합숙 가입서및 주소    LEE Jungkee 2015/05/30 102 288
845   Skribaĵo en Libera Folio pri Kongresejo    LEE Jungkee 2015/05/24 98 278
844   에스페란토 사전 설치    LEE Jungkee 2015/05/23 91 495
843   En 2015 NASK revenas al Universitato William Peace    LEE Jungkee 2015/05/18 91 277
842   Esperanto (ĉi tiu grupo): www.facebook.com/groups/esperanto.grupo    LEE Jungkee 2015/05/16 37 236
841   Plurlingvula renkontiĝo en Berlino    LEE Jungkee 2015/05/08 35 229
840   Strategia Forumo de UEA pri Orientazia Movado    LEE Jungkee 2015/04/30 32 237

    : List [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10]..[30]   [다음 10개]
Name  Subject  Content  

Copyright 1999-2018 Zeroboard / skin by Webdimall