'자료집/ Materialoj

 Login  Join

:: 29-an de julio(dim), 2012 / La 79-a Universala Kongreso en Hanojo inaŭgurita
LEE Jungkee  (Homepage) 2012-07-29 21:38:23, Hit : 344, Rec. : 54
- Download #1 : image.jpg (130.0 KB), Download : 7Universala Kongreso en Hanojo inaŭgurita
by Redakcio — Laste modifita: 2012-07-29 22:20
— filed under: uk2012, aktuale
En sia inaŭgura parolado en la Universala Kongreso de Esperanto en Hanojo, la prezidanto de UEA, Probal Dasgupta, laŭdis la sinoferan batalon de la vjetnama popolo dum la Vjetnamia milito, kiu laŭ li helpis al UEA transformiĝi en asocion celantan ŝanĝi la mondon. Dum la inaŭguro estis ankaŭ diskonigitaj la nomoj de du novaj honoraj membroj de UEA: Hori Yasuo kaj György Nanofszky. La ceremonion partoprenis Nguyễn Thị Doan, Vic-Prezidento de Vjetnamio kaj alta protektano de la kongreso. Malĉeestis la ĝenerala direktoro de UEA, Osmo Buller, kies valizo kun la solenaj vestaĵoj estis perdita de la flugkompanio.


Dimanĉe matene okazis la solena inaŭguro de la Universala Kongreso en Hanojo. Salono Zamenhof ĉi-foje troviĝis ne en la ĉefa kongresejo, la hotelo Melia, sed en la Universitato de Scienco kaj Teknologio, kien la kongresanojn portis specialaj busoj.

Super la scenejo en la universitata salono dum la inaŭgura ceremonio, kiel ĉiam, pendis la grandlitera vjetnamlingva slogano "Vivu la glora Komunisma Partio de Vjetnamio".

La inaŭguran ceremonion partoprenis Nguyễn Thị Doan, vic-prezidento de la Vjetnamio kaj alta protektano de la kongreso. Ŝi allogis plurajn fotistojn kaj ĵurnalistojn, kiuj dum ŝia parolado hermetike ŝin ŝirmis, malebligante al la publiko vidi ion ajn. Vicprezidanto Doan nomis la Universalan Kongreson granda honoro por Vjetnamio, kaj diris ke ĝi aldone estas ŝanco por Vjetnamio esprimi sian dankon al internaciaj amikoj, kiuj tutkore subtenas la popolon de Vjetnamio. Ŝi ankaŭ nomis "la respektatan onklon Ho" (la revolucian estron Hồ Chí Minh) "la unua esperantisto de Vjetnamio". Efektive, laŭ informoj de Ĉina Radio Internacia, li ne nur interesiĝis pri Esperanto, sed eĉ sciis paroli ĝin.

Poste sekretario de Vjetnama Unio de Amikecaj Organizoj enmanigis al la prezidanto de UEA, Probal Dasgupta, la ŝtatan ordenon de amikeco, asignitan al UEA de la prezidento de Vjetnamio.

En sia inaŭgura parolado Probal Dasgupta referencis al sia junaĝo kaj la unua revuo Esperanto kiun li ricevis en la komenco de sia UEA-membreco en januaro 1968 kaj pri la signifo de la milito en Vjetnamio por la ŝanĝigo de UEA al asocio kiu volas transformi la mondon. Ni aliloke publikigas la kompletan tekston de la parolado.

Dum la inaŭgura ceremonio estis diskonigitaj la nomoj de la du novaj honoraj membroj de UEA, elektitaj de la komitato dum la sabata kunsido. Temas pri Hori Yasuo el Japanio, iama estrarano de UEA, kaj György Nanofszky el Hungario, diplomato kaj iama ambasadoro en Moskvo.

La unuan fojon dum pluraj jaroj oni ne vidis la ĝeneralan direktoron de UEA, Osmo Buller, sur la podio. Mankis al li taŭgaj vestaĵoj por la solena okazaĵo. Pro malfruo de flugoj kaj maltrafo de konektaj flugoj, lia valizo kun festaj vestajhoj alvenis al Hanojo nur post la inaŭguro.

Kiam fine de la solenaĵo oni kantis "La Esperon", inter la dua kaj tria strofoj tute paneis la muziko, sed la ĉeestantoj senhezite kaj tute senkonfuze daŭrigis la kantadon.

Post la solena inaŭguro dum la dimanĉo okazis kunsidoj de tri subkomitatoj: tiuj pri eksteraj rilatoj, pri junularo,  kaj pri financo kaj administrado. La kunsidon prieksteraj rilatoj ne povis ĉeesti la respondeca estrarano, Stefano Keller, ĉar li entute ne venis al Hanojo pro sanproblemo. La subkomitato pri junularo rekomendas al la Komitato de UEA akcepti ŝanĝojn en la regularo pri TEJO, laŭ la sugestoj kiujn faris la komitato de TEJO. La financa subkomitato rekomendis ne ŝanĝi la bazan membrokotizon por la jaro 2013.

La lasta dimanĉa programero estis la Nacia vespero, kiu samkiel la solena inaŭguro okaizs en la Universitato de Scienco kaj Teknologio. Ankaŭ por tiu ĉi programero la kongresanojn veturigis speciala senpaga buso. Lunde en la programo estos interalie la jam tradicia Kleriga lundo, kaj vespere la kongresa balo.

La vetero en Hanojo estas varma kaj humida kun ripetaj pluvoj.
====================================================
UK malfermita kaj salutita

La 97a Universala Kongreso de Esperanto estas malfermita en impona du-hora ceremonio. La kongreson akceptis kaj feste salutis s-inon Nguyen Thi Doan, la Vic-Prezidanto de la de la Socialista Respubliko de Vjetnamio. Por pli da informoj pri la malfermo kaj la UK, bonvolu konsulti la komunikojn de UEA.

En la solenaĵo ILEI kiel kutime ricevis tri minutojn por saluti la Kongreson. Ĝia prezidanto eldiris la sekvajn vortojn:

“Salutas la instruistoj en ILEI kaj informas vin pri la ĵus finiĝinta 45a Konferenco de la Ligo. Tio tre sukcese okazis en la Arta Kolegio de Kunmingo, la ĉefurbo de la ĉina provinco Junnano. Temas pri konferenco de superlativoj – kun 113 aliĝintoj ĝi estas grandmarĝene la plej granda ekstereŭropa konferenco en la 63-jara historio de la Ligo. En Kopenhago ni dumsalute rakontis pri la plej granda konferenco en la lastaj 25 jaroj – nun ni raportas la plej grandan en 26 jaroj!

La malferma kaj ferma ceremonioj estis imponaj, ambaŭ antaŭ publiko de 300 personoj. Akceptis nin interalie eksa kaj nuna vic-estroj de la provinco Junnano, kaj (en Esperanto) la direktoro de la Arta Kolegio. Li estas multjara esperantisto. La bonveniga kaj adiaŭaj vesperoj atingis tiajn artajn nivelojn, ke mankas adjektivoj -- ni ĝuis piroteknikan spektaklon post la fermo. ILEI kaj la kolegio restos en kunlaboro.  Labore, ni elektis naŭpersonan estraron, kun homoj el kvar kontinentoj (rekordo), 6 novuloj kaj 5 virinoj (plia rekordo). Ni akceptis landajn sekciojn en Vjetnamio, Mongolio kaj Nepalo, do ni vidas grandajn perspektivojn por edukado en Azio.

Sekve, ni alvenas al Hanojo en spirito de pozitiveco kun forta deziro pluiri al pli grandaj atingoj. Tiusence ni salutas kore la 97an Universalan Kongreson de Esperanto."


  : Rec.   : List

629   5-an de aŭg(dim), 2012 / De Hanojo al Inchon    LEE Jungkee 2012/08/08 55 350
628   4-an de aŭg(sab), 2012 / La kongreso fermiĝis. Kongresa Rezolucio    LEE Jungkee 2012/08/04 61 379
627   3-an de aŭg(ven), 2012 / Plenokupita tago    LEE Jungkee 2012/08/04 58 335
626   2-an de aŭg(ĵaŭ), 2012 / Tago de Ŭonbulisma faka kunsido kaj...    LEE Jungkee 2012/08/03 56 343
625    1-an de aŭg(mer), 2012 / Tago de koreaj partoprenantoj    LEE Jungkee 2012/08/02 52 338
624   31-an de julio(mar), 2012 / Pluraj programeroj    LEE Jungkee 2012/08/01 52 323
623   30-an de julio(lun), 2012 / Kleriga lundo kaj Bankedo    LEE Jungkee 2012/08/01 59 343
   29-an de julio(dim), 2012 / La 79-a Universala Kongreso en Hanojo inaŭguri...    LEE Jungkee 2012/07/29 54 344
621   28-an de julio(sab), 2012 / En la komitata kunsido    LEE Jungkee 2012/07/29 44 348
620   27-an de julio(ven), 2012 / Forlaso de Kunming al hanojo    LEE Jungkee 2012/07/28 47 311
619   26-an de julio(ĵaŭ), 2012 / Tago de Fermo de la 45-a ILEI konferenco    LEE Jungkee 2012/07/27 41 331
618   25-an de julio(mer), 2012 / Tago de Simpozio    LEE Jungkee 2012/07/25 47 333
617   24-an de julio(mar), 2012 / Buntaj programeroj    LEE Jungkee 2012/07/25 42 322
616   23-an de julio(lun), 2012 / 2-a ISOA malfermiĝis    LEE Jungkee 2012/07/23 56 330
615   22-an de julio(dim), 2012 / Ekskurso al Ŝtona Arbaro    LEE Jungkee 2012/07/22 46 325
614   21-an de julio(sab), 2012 / Inaŭgura tago en Kunming    LEE Jungkee 2012/07/22 46 340
613   nokte en la 20-a de julio(ven), 2012 / En la urbo Kunming    LEE Jungkee 2012/07/21 55 334
612   20-an de julio(ven), 2012 / Starto al Kunming por ILEI konferenco    LEE Jungkee 2012/07/20 53 343
611   18-an de julio(mer), 2012 / Lasta kurso de meza klaso en julio    LEE Jungkee 2012/07/18 58 338
610   17-an de julio(mar), 2012 / Kun Radiko kaj Ŝafina tage    LEE Jungkee 2012/07/17 50 325
609   16-an de julio(lun), 2012 / Post renkontiĝo en Daejon    LEE Jungkee 2012/07/16 46 311
608   12-an de julio(ĵaŭ), 2012 / Bona starto de Rondo Verdulo    LEE Jungkee 2012/07/13 48 362
607   11-an de julio(mer), 2012 / Nova ĉambro 'Rondo Verdulo'    LEE Jungkee 2012/07/12 52 327
606   10-an de julio(mar), 2012 / Meza kurso    LEE Jungkee 2012/07/10 42 323
605   9-an de julio(lun), 2012 / Unua tago de 247-a kurso ĉe SEK    LEE Jungkee 2012/07/09 52 334
604   8-an de julio(dim), 2012 / En mia nova domo    LEE Jungkee 2012/07/08 57 329
603   7-an de julio(sab), 2012 / Tago de 247-a kurso    LEE Jungkee 2012/07/07 60 320
602   6-an de julio(ven), 2012 / Aĉetis modernan aparaton    LEE Jungkee 2012/07/07 50 314
601   5-an de julio(ĵaŭ), 2012 / Sonbendigi aldonaĵon de la libro    LEE Jungkee 2012/07/05 56 321
600   3-an de julio(mar), 2012 / Donacaĵo de Nepre    LEE Jungkee 2012/07/03 55 328

    : List [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 10 ..[30]   [다음 10개]
Name  Subject  Content  

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by Webdimall

Warning: Unknown(): Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively. in Unknown on line 0